+972-54-6656745 arbeldavid@gmail.com

המומחיות שלנו

הלוואות ובניית תוכניות עסקיות לעסקים

משרדנו מסייע בגיוס הלוואות והתאמתן לעסק שלך תוך מתן פתרונות המימון והאשראי הנכונים.
ממגוון מקורות מימון ואשראי שמיועדים להקמה והרחבה של עסקים, המאופיינים בשיעורי ריבית נמוכים, הקלות משמעותיות בבטחונות הנדרשים ופריסת ההחזרים על פני תקופה נוחה.